Informatie voor studenten

Het onderzoek zal zich richten op het vermogen om te leren binnen het domein van inductief redeneren. Masterstudenten nemen inductief redeneertaken ( bv. analogisch redeneren of serieel redeneren ) af bij basisschoolkinderen, volgens een pretest-training-posttest controlegroep design. Het effect van dynamisch testen op inductief redeneerprestaties van kinderen is het belangrijkste onderwerp van dit onderzoek. Masterstudenten kunnen onder andere onderzoeken:

 • sekseverschillen in dynamisch testen 
 • strategiegebruik van kinderen
 • welke soort en de hoeveelheid feedback is nodig 
 • de rol van de uitleg (verbalisaties) van kinderen in het dynamisch testen 

Masterstudenten kunnen ook onderzoek doen naar de rol van cognitieve flexibiliteit, hoogbegaafdheid, taal en elektronische apparaten met betrekking tot het redeneerproces.

Meer informatie over de thema’s is te vinden onder het kopje Projecten

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar (research) masterstudenten die deel willen uitmaken van dit onderzoeksproject.

De taken omvatten

 • Het vinden van scholen die bereid zijn om deel te nemen aan deze studie.
 • In contact blijven met de contactpersoon op school en de leerkrachten.
 • Verschillende tests afnemen bij basisschoolkinderen.
 • Scoren van de afgenomen tests en de scores invoeren in SPSS bestanden.
 • Analyseren van de resultaten en het schrijven van je scriptie.

Andere vereisten zijn:

 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden en bent in staat om zorgvuldig te communiceren met de contactpersoon op de deelnemende scholen, leerkrachten en de kinderen.
 • Je bent flexibel en beschikbaar om kinderen overdag te testen op de scholen, voor een periode van meerdere weken.
 • Je kunt zelfstandig en met deadlines werken.
 • Voor het testen van de kinderen moet je vloeiend Nederlands kunnen spreken.

Als je geïnteresseerd bent in dit onderzoeksproject stuur dan eerst een mailtje om te vragen of er plaats is en vervolgens je motivatiebrief en CV naar een van de projectleiders (zie Projecten).

 

Related Articles