Slide Background
Dynamic Testing & Learning potential
Focus on cognitive potential

Prof.dr.Wilma C.M. Resing
Unit Developmental and Educational Psychology
Institute of Psychology. Leiden University

Publications

Dynamic Testing (Dutch)

2000-2014

 • Stevenson, C.E., Resing, W.C.M., Bosma, T., Verdel, R.J., Stad, F.E., Touw, K.W.J., & Slootjes, M.M.A.J. (2011). Dynamisch testen met Animalogica: onderzoek naar het potentieel om te leren in de klas. Leiden/Den Haag: Interne publicatie Universiteit Leiden (Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie) en Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding.
 • Resing, W. C. M. (2007). Intelligentie en leervermogen: statisch en dynamisch testen. In K. Verschueren en H.M. Koomen (Eds). Handboek Diagnostiek in de Leerlingbegeleiding (p. 105-124). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
 • Resing, W. C. M., & Drenth, P. J. D. (2007). Intelligentie: weten en meten: 2e, herziene druk (pp. 1- 189). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Resing, W.C.M. (2006). Zicht op potentieel. Over dynamisch testen, variabiliteit in oplossingsgedrag en leerpotentieel van kinderen. Oratie. Universiteit Leiden: Maart 2006.
 • Resing, W.C.M. (2006). Intelligentieonderzoek en dynamisch testen in de klas: zicht op het niveau van cognitieve ontwikkeling van kinderen. In M. Taal en A. Dudink (Eds.). Schoolpsychologie. De school als context voor ontwikkeling (pp. 36 - 70). Amsterdam: Boom.
 • Resing, W.C.M., & Tunteler, E. (2004).  Zicht op het leerpotentieel van jonge kinderen: de rol van dynamische assessment procedures en variabel oplossingsgedrag. In Aalsvoort, G.M. (Ed.), Een kind, een plan. (pp. 79-90). Leuven: Acco.
 • Resing, W.C.M., & Hessels, M.G.P. (2001). Het meten van de cognitieve mogelijkheden en het schoolgedrag van allochtone leerlingen. In N. Bleichrodt & F. Van de Vijver (Eds.), Diagnostiek voor allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests (pp. 89-118). Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Resing, W.C.M. (2000). Is intelligentie in het jaar 2000 nog steeds ‘dat wat de test meet’? In N. Bleichrodt, H. van der Flier & P. Koopman (Eds.),  Werken en laten werken (pp.237-253).  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 

1988-1999

 • Resing, W.C.M. (1997). Intelligentie, leren en leerpotentieel. Meer van hetzelfde? In W. Tomic & H. van der Molen  (Eds.) Intelligentie en sociale competentie. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 301 - 323).
 • Resing, W.C.M. (1997). Leerpotentieel onderzoek: wat is de meerwaarde? In T. Engelen-Snaterse & R. Kohnstamm (Eds.), Kinder- en Jeugdpsychologie. Trends. Lisse: Swets & Zeitlinger (p. 283-303).
 • Resing, W.C.M., Verbraeken, J.C., & Slenders, A.P.A.C. (1997). Denktraining: kinderen leren hoe te redeneren. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 52, 207 – 219.

Related Articles