Slide Background
Dynamisch Testen & Potentieel om te Leren
Focus op cognitief potentieel

Prof.dr.Wilma C.M. Resing
Unit Developmental and Educational Psychology
Institute of Psychology. Leiden University

De werkwijze

testen3Een beproefde vorm van dynamisch testen is het zogenaamde pretest-training-posttest ontwerp, ook wel het sandwich format genoemd. Dit ontwerp bestaat uit een voormeting waarbij het kind wordt gevraagd om een bepaalde taak op te lossen zonder dat hierbij assistentie wordt verleend. Na deze meting krijgt het kind training, waarbij hulp wordt verleend in de vorm van instructie en feedback op basis van de door hem of haar gegeven antwoorden. Vervolgens wordt een nameting afgenomen, waarbij ook geen assistentie wordt verleend. Deze opzet maakt het mogelijk om een goed inzicht te verkrijgen in het vermogen dat een kind heeft tot leren, het potentieel om te leren.

Een andere werkwijze die veel informatie oplevert over zelfstandige veranderingen in de manier waarop een kind de taken oplost is het simpel herhaaldelijk aanbieden, met alleen aan het begin een instructie. In deze situatie kan nauwgezet bijgehouden worden hoe het kind leert van het herhaaldelijk doen van een taak. Ook op deze wijze kan men inzicht krijgen in het vermogen dat het kind heeft om te leren.

Idealiter worden sandwich methode en herhaalde aanbieding met elkaar gekoppeld, als is de werkwijze wel arbeidsintensief. Deze dient derhalve, bij elke vraagstelling, aangepast te worden aan de situatie.

Related Articles