Slide Background
Dynamisch Testen & Potentieel om te Leren
Focus op cognitief potentieel

Prof.dr.Wilma C.M. Resing
Unit Developmental and Educational Psychology
Institute of Psychology. Leiden University

Het domein: inductief redeneren

Taken waarbij inductief redeneren een rol speelt zijn o.a.

  • Seriatie;
  • Classifica­tie;
  • Exclusie;
  • Matrices;
  • Analogie;
  • Spelling en nadere toepassingen met behulp van analogieën;
  • Ook de taalontwikkeling omvat allerlei vormen van inductief redeneren.

Taken die inductief redeneren vereisen zijn op te lossen door het ontdekken van gelijkheid, van verschillen, of van beide, tussen kenmerken van de taak of het ontdekken van verbanden tussen ken­merken van de taak. Zo kun je, als kind, bijvoorbeeld het aantal groene en rode blokjes tellen van een taakje, maar je kunt ook naar veranderingen in de grootte van de blokjes kijken. De vergelijkingsprocessen bevatten zowel cognitieve als metacognitieve componenten: je moet alle kenmerken van de taak bekijken, overeenkomsten en verschillen en relaties zien en op grond daarvan “beslissen“ hoe je de taak oplost.  Je moet bedenken of je al eerder zoiets hebt gedaan, en de volgorde van oplossen evenals de controle op de oplossing bepalen.  Overkoepelend in alle taken is het inductieve proces: op basis van een beperkte hoeveelheid informatie zelf tot een oplossing van de taak kunnen komen.

Related Articles