Slide Background
Dynamisch Testen & Potentieel om te Leren
Focus op cognitief potentieel

Prof.dr.Wilma C.M. Resing
Unit Developmental and Educational Psychology
Institute of Psychology. Leiden University

Wat betekent Dynamisch testen?

In het huidige onderwijs wordt een kind meestal, nadat hem/haar iets onderwezen is, eenmalig getoetst. Zo kan de opbrengst van het onderwijs in de voorafgaande periode in kaart worden gebracht. De prestaties van het kind worden ook vergeleken met de prestaties van alle kinderen van dezelfde leeftijd. Ook bij individuele diagnostiek is dit de standaard procedure. Bij een intelligentietest of schooltoets wordt gemeten wat de leerling op het moment van testen kan en welke kennis hij of zij zich eigen heeft gemaakt.

Meten van “potentieel om te leren” door middel van een dynamische test gaat van een ander perspectief uit. Het gaat niet meer uitsluitend om wat het kind zonder hulp kan (statisch) maar om de instructiebehoefte van het kind tijdens een korte interventie tussen twee testmomenten in en om wat het kind zelfstandig kan na training. Maten voor het potentieel om te leren (dynamisch, vandaar dynamisch testen) zijn een goede voorspeller voor prestaties die het kind onder ideale omstandigheden kan behalen. Hierbij wordt een kind dus niet alleen met andere kinderen vergeleken, maar vooral met zichzelf. Op deze wijze kan ook zicht worden gekregen van welke hulp het kind wel/niet profiteert. 

Related Articles