Slide Background
Dynamisch Testen & Potentieel om te Leren
Focus op cognitief potentieel

Prof.dr.Wilma C.M. Resing
Unit Developmental and Educational Psychology
Institute of Psychology. Leiden University

Voor wie geschikt?

Kinderen zijn niet altijd in de gelegenheid geweest optimale leerprestaties te leveren en kunnen daarom soms onderpresteren op statische tests. Hier valt te denken aan kinderen met een taal- of culturele achterstand maar ook tal van andere groepen kinderen, zoals dove kinderen, kinderen met gedragsstoornissen. Vrijwel altijd leidt een diagnostische vraag over het cognitief niveau waarop een kind functioneert tot een extra vraag: is dit het werkelijke niveau of kan het kind meer dan het laat zien?  

Een andere reden om dynamisch te testen is de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in de manier waarop een kind leert, met of zonder aanvullende instructie.

In dynamische testen zijn instructie en feedback verweven in het toets- of testproces. De instructie en feedback kunnen zowel op gestandaardiseerde wijze, als op ge├»ndividualiseerde, op het individu afgestemde wijze worden gegeven. Dit biedt de mogelijkheid het kind precies datgene te bieden waar hij of zij behoefte aan heeft. Het is deze feedback die wordt gegeven tijdens het toets- of testproces die inzicht biedt in de manier waarop het kind leert. 

Related Articles