Slide Background
Dynamisch Testen & Potentieel om te Leren
Focus op cognitief potentieel

Prof.dr.Wilma C.M. Resing
Unit Developmental and Educational Psychology
Institute of Psychology. Leiden University

Project Dynamisch Testen en Cognitieve Flexibiliteit-1

Onderzoekers: Femke Stad, MSc en Prof. dr. Wilma Resing

flexDit onderzoek richt zich op de vraag hoe het leerpotentieel van kinderen samenhangt met hun mate van cognitieve flexibiliteit. Cognitieve flexibiliteit bepaalt onder andere hoe snel en accuraat kinderen een ander perspectief in kunnen nemen of zich kunnen aanpassen aan veranderende eisen, regels en taken. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van cognitieve flexibiliteit in jonge kinderen, maar er is nog maar weinig bekend over de relatie tussen cognitieve flexibiliteit en hun leerpotentieel.

In dit onderzoek participeren basisschool kinderen uit groep 3, 4 en 5. De cognitieve flexibiliteit wordt in kaart gebracht aan de hand van een korte sorteertaak, de Modified Wisconsin Card Sorting Task (M-WCST). Daarbij wordt bij deze kinderen een serieel redeneertaak afgenomen, een variant van de test zoals gebruikt in de TikTegel projecten.

cognitieve flexibiliteit

Deze taak, bestaande uit een voormeting, twee korte trainingsessies en een nameting, geeft een indicatie van het leerpotentieel van de kinderen. Tijdens de trainingsessies krijgen kinderen, naar behoefte, op een geprotocolleerde manier hulp geboden in de vorm van feedback en hints. Deze hints variëren van algemene, metacognitieve hints tot stap-voor-stap uitleg van de aangeboden opgave. Deze methode, de ‘graduated prompts’ aanpak, stelt ons in staat om een uitspraak te doen over  de mate waarin kinderen profiteren van hulp en van welk type hint of instructie zij het meest leren. Tevens wordt de leerkrachten gevraagd een inschatting te geven van het schoolse functioneren van kinderen en hun leerpotentieel. Op deze manier kunnen we een vergelijking maken tussen hoe kinderen presteren op de dynamische taak en op school.  

Hoofddoel van het onderzoek is in kaart te brengen in hoeverre de mate van cognitieve flexibiliteit van kinderen van invloed is op hun prestaties op de dynamische redeneer taak. Hiermee kunnen we een uitspraak doen over hoe het cognitieve potentieel van leerlingen samenhangt met hun mate van flexibiliteit.

Related Articles