Slide Background
Dynamisch Testen & Potentieel om te Leren
Focus op cognitief potentieel

Prof.dr.Wilma C.M. Resing
Unit Developmental and Educational Psychology
Institute of Psychology. Leiden University

Project Dynamisch Testen en de Samenhang met Schoolprestaties en Taalproblemen

Onderzoekers: Kirsten Touw MSc en Prof. dr. Wilma Resing

Dynamic TestingHet Dynamisch Testen Lab voert een onderzoek uit naar de effectiviteit van Dynamisch Testen en de samenhang met de school- en taalprestaties van kinderen. Verschillende onderzoekers benadrukken het belang van dynamisch testen voor kinderen met leer- en/of taalproblemen. Kinderen met receptieve en/of expressieve taalproblematiek ervaren vaak moeilijkheden met planning van (seriële) taken. Het gebruik van een dynamische test bij bovenstaande doelgroep kan meer inzicht geven in de leerprocessen en het vermogen om te leren en geeft de leerkracht meer handvatten om deze kinderen maximaal te laten profiteren van de begeleiding in de klas.

In dit onderzoek participeren basisschool kinderen uit groep 3 en/of groep 4. Zij lossen serieel redeneertaken (seriatie) op tijdens meerdere sessies; voormeting, twee trainingssessies en een nameting. Tijdens de dynamische training wordt gestructureerde stapsgewijze hulp geboden volgens de zogenaamde ‘graduated prompts’ procedure. Dit betekent dat kinderen naar behoefte stap-voor-stap hulp wordt geboden. Deze methode maakt het mogelijk om type instructie waar het kind het meest van profiteert in kaart te brengen. Daarnaast worden leerkrachten gevraagd het schoolse functioneren en het leerpotentieel van de kinderen te beoordelen middels een vragenlijst. Tevens worden gegevens verzameld over de werkelijke schoolprestaties van de kinderen (Cito leerlingvolgsysteem).

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de effectiviteit van dynamisch testen volgens de ‘graduated prompts’ methode en het effect van deze training bij kinderen met leer- en/of taalproblemen. Het geplande onderzoek streeft naar verbeterde handelingsgerichte diagnostiek plus de toepassing ervan in het onderwijs, in de vorm van gegevens voor passend onderwijs en handelingsplannen. 

 

Related Articles