Slide Background
Dynamisch Testen & Potentieel om te Leren
Focus op cognitief potentieel

Prof.dr.Wilma C.M. Resing
Unit Developmental and Educational Psychology
Institute of Psychology. Leiden University

Project Dynamisch Testen met de TikTegel: Huidig Onderzoek

Onderzoeker: Prof. dr. Wilma Resing en anderen

De taak

 Het materiaal waarmee wordt getest varieert maar gaat uit van steeds hetzelfde principe: het kind ziet een serie complexe plaatjes, bestaande uit verschillende blokjes die variëren in kleur en patroon. Het kind moet bedenken wat het volgende plaatje in de rij zal zijn. Dan moet het op de elektronische plaat (TikTegel) met de blokjes die op tafel liggen. 

tiktegel

Doelen van het onderzoek:

  • Kijken naar het potentieel om te leren van kinderen uit diverse culturen
  • Kijken naar veranderingen in oplossingsgedrag van kinderen
  • Kijken of groepjes kinderen gevonden kunnen worden die meer of minder of anders profiteren van training
  • Nagaan of de resultaten van dynamisch testen te gebruiken zijn in de schoolsetting
  • Kijken naar de executieve vaardigheden van kinderen in relatie tot hun potentieel om te leren.

Een goede manier van trainen is de graduated prompts approach. Deze bestaat uit het geleidelijk aan laten zien hoe de taak opgelost moet worden, waarbij het kind zoveel mogelijk zelf doet. Een kind dat weinig hulp nodig heeft doet het dus beter dan een kind dat alle hulp die je kunt bieden nodig heeft. Een kind dat het zelfstandig kan doet het nog weer beter. Uiteraard doe je bij deze benadering wel een keer voor wat er gedaan moet worden; immers het kind moet zich een idee vormen van de taak en de taakvereisten. De training is een combinatie van metacognitieve hulp (wat moet ik doen, hoe ga ik het doen, hoe heb ik het gedaan) en uitleg van de taak. Dit werkt bij veel kinderen beter dan alleen te vertellen hoe de taak opgelost moet worden. Het kind wordt zelf actiever bij het oplossen van de taak.

electronische plaat

Related Articles