Slide Background
Dynamisch Testen & Potentieel om te Leren
Focus op cognitief potentieel

Prof.dr.Wilma C.M. Resing
Unit Developmental and Educational Psychology
Institute of Psychology. Leiden University

Project Dynamisch Testen en Excellentie

Onderzoekers: Bart Vogelaar MA en Prof. dr. Wilma Resing

In samenwerking met OnderwijsAdvies en het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen voert het Dynamic Testing Lab een onderzoek uit naar Dynamisch Testen en Excellentie. Van hoogbegaafde kinderen wordt gezegd dat zij experts zijn in het gebruik van (metacognitieve) strategieën. Onderzoek heeft laten zien dat zij in vergelijking tot niet-hoogbegaafde kinderen ook vaker spontaan gebruik maken van een strategie, zonder dat zij daarin getraind zijn. Er wordt dan ook gezegd dat hoogbegaafden de potentie hebben om tot buitengewone prestaties te komen. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is hoe het kan dat als deze kinderen inderdaad experts zijn in het gebruiken van strategieën zij toch problemen kunnen ondervinden met het leren. Hoe kan het dat deze kinderen onderpresteren?

 In dit onderzoek participeren hoogbegaafde en niet-hoogbegaafde kinderen tussen 5 en 8 jaar oud. Zij lossen geometrische analogieën op,  zoals het voorbeeld hier onder, door middel van een test bestaande uit een voormeting, een trainingssessie en een nameting. Tijdens de trainingssessie krijgen de kinderen op hun niveau aangepaste ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit hulp die gelijk aan of net iets hoger is dan het niveau van het kind. Zodra het kind een regel heeft ontdekt, verdwijnt de hulp. Deze vorm van training maakt het mogelijk voor kinderen om hun prestaties te verbeteren en vorderingen te laten zien. Doordat in dit onderzoek de voor- en de nameting met elkaar kunnen worden vergeleken en per opgeloste analogie de door het kind gebruikte strategie ook kan worden geanalyseerd, is het mogelijk om het leerproces hierbij in kaart te brengen. Hoe een kind presteert op dergelijke analogieën kan iets zeggen over hoe een individueel kind leert. Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan de kennis die wij hebben over leerstrategieën van hoogbegaafde kinderen en kan het een bijdrage leveren aan de manier waarop hoogbegaafde kinderen worden begeleid in scholen. 

dynamisch testen en excellentie

Related Articles