Slide Background
Dynamisch Testen & Potentieel om te Leren
Focus op cognitief potentieel

Prof.dr.Wilma C.M. Resing
Unit Developmental and Educational Psychology
Institute of Psychology. Leiden University

Project:  Kan een tafelrobot een kind helpen met het oplossen van taakjes in de klas? 

Onderzoekers: Prof. dr. Wilma Resing en anderen

robot1Het Dynamisch Testen Lab doet, samen met WittyWorx, onderzoek naar de effectiviteit van Dynamisch Testen  wanneer gebruik gemaakt wordt van een tafelrobotje. Dynamisch testen is vaak arbeidsintensief. Het idee is na te gaan of het kind getraind kan worden door middel van een robotje; ook kan op deze wijze elk kind gemakkelijker hints krijgen  op zijn of haar eigen niveau. Dit wordt wel “dynamic scaffolding” genoemd.  Het gebruik van een dynamische test kan meer inzicht geven in de leerprocessen die spelen tijdens training en het vermogen om te leren. Bovendien krijgt de leerkracht of intern begeleider meer informatie over de gewenste wijze van begeleiding in de klas.

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de effectiviteit van een dynamische testprocedure (test-train-test) volgens de ‘graduated prompts’ methode en individuele verschillen in de wijze waarop kinderen van training profiteren.  Het onderzoek streeft naar verbeterde handelingsgerichte diagnostiek in het kader van passend onderwijs.

tafelrobot

De robot ondersteunt het oplossen van een tweetal taken die opgelost worden met echt materiaal (Tangibles); series (zie ook de projecten over de TikTegel hiervoor) en de Tower of Hanoi, een complexe probleemtaak.

begineind

Related Articles